Definition of tono
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zgo back
Orthography ID = 1016526
1.
LEM
tonō, tonāre, tonuī, tonitus
-, -, -, tonātus
2 TA-
verb (1st conjugation)
  1. to make a loud noise, roar, resound, thunder
  2. [with accusative] to thunder forth
  3. to thunder
Abbreviations
tonō uī, -, āre 2 TA-, to make a loud noise, roar, resound, thunder: caelum tonat omne fragore, V.: Pericles fulgere tonare dictus est.

—With acc, to thunder forth: ore deos, invoke thunderingly, V.

—To thunder: ingens Porta tonat caeli, V.: si fulserit, si tonuerit: tonans Iuppiter, H.: sub axe tonanti Sternitur aequor, V.
 
top_lefttop_controlrow1_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right