Browse Latinitas Recens (REC)
Switch to An Elementary Latin Dictionary (LEM)Switch to A Latin Dictionary (LNS)
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

habitaculum
habitaculum
noun
Slum dwelling

hagiographia
hagiographia
noun
hagiography

hagiographus
hagiographus
noun
hagiographist

halmaturus
halmaturus
noun
kangaroo

hamaxobius
hamaxobius
noun
gypsy

hamaxostichus
hamaxostichus
noun
train

hamaxostichus subterraneus
hamaxostichus subterraneus
expression
subway

hanseaticus
hanseaticus
adjective
hanseatic

harakirium
harakirium
noun
harakiri

harengus
harengus
noun
herring

harmonium
harmonium
noun
harmonium (reed organ)

hasisum
hasisum
noun
hashish

hasta ansata
hasta ansata
expression
halberd

hastiludium
hastiludium
noun
joust

Hebraismus
Hebraismus
noun
Hebrew

hecatogramma
hecatogramma
noun
hectogram

hecatontarea
hecatontarea
noun
hectare

hedonismus
hedonismus
noun
hedonism

hedonista
hedonista
noun
hedonist

hedonisticus
hedonisticus
adjective
hedonistic

Hegelianus
Hegelianus
adjective
Hegelian

herbaria
herbaria
noun
botany

hermeneuta
hermeneuta
noun
hermeneutic

herpes
herpes
noun
herpes

herpetologia
herpetologia
noun
herpetology

heterotopia
heterotopia
noun
heterotopy

heuretice
heuretice
noun
heuristics

heureticus
heureticus
adjective
heuristic

hierocratia
hierocratia
noun
hierocracy

hierocraticus
hierocraticus
adjective
hierocratic

hierophania
hierophania
noun
manifestation (of the sacred)

hippalus
hippalus
noun
monsoon

hippodromus
hippodromus
noun
track

histrix
histrix
noun
porcupine

Hitlerianus
Hitlerianus
adjective
Hitlerian

hodonomasticus
hodonomasticus
adjective
street (naming)

homo albicomus
homo albicomus
expression
albino

horae negotiosae
horae negotiosae
expression
working hours

hora loci propria
hora loci propria
expression
local time

horarium
horarium
noun
time table

hordeolus
hordeolus
noun
stye

hormo
hormo
noun
hormone

horologium
horologium
noun
watch

horoscopica
horoscopica
noun
horoscope

hortulanus
hortulanus
adjective
horticultural

hospitaculum
hospitaculum
noun
guest room

humanismus
humanismus
noun
humanism

hyalinus
hyalinus
adjective
hyline

hyalites
hyalites
noun
hyalite (Muller's glass)

hybridismus
hybridismus
noun
hybridism

hybridologia
hybridologia
noun
hybridism (study)

hydnocarpus
hydnocarpus
noun
chaulmoogra

hydrargyrus
hydrargyrus
noun
mercury

hydrarthrosis
hydrarthrosis
noun
inflamation (of joints)

hydrarthrum
hydrarthrum
noun
articular (serum build-up)

hydrobiologia
hydrobiologia
noun
hydrobiology

hydrobiologicus
hydrobiologicus
adjective
hydrobiological

hydrocephalia
hydrocephalia
noun
hydrocephaly

hydrocephalicus
hydrocephalicus
adjective
hydrocephalic

hydrocineticus
hydrocineticus
adjective
hydrokinetic

hydrocultura
hydrocultura
noun
hydro-culture

hydroelectricus
hydroelectricus
adjective
hydroelectric

hydroextractorium
hydroextractorium
noun
hrdro-extractor

hydrofricatio
hydrofricatio
noun
hydro-massage

hydrofugus
hydrofugus
adjective
waterproof

hydrogenum
hydrogenum
noun
hydrogen

hydrogeologia
hydrogeologia
noun
hydro-geology

hydrographia
hydrographia
noun
hydrography

hydrographicus
hydrographicus
adjective
hydrographic

hydrographum
hydrographum
noun
instrument (for water level/flow)

hydrologia
hydrologia
noun
hydrology

hydrologicus
hydrologicus
adjective
hydrological

hydrologus
hydrologus
noun
hydrologist

hydrolysis
hydrolysis
noun
hydrolysis

hydrolyticus
hydrolyticus
adjective
hydrolytic

hydromeli
hydromeli
noun
hydromel

hydrometallurgia
hydrometallurgia
noun
hydrometallurgy

hydrometria
hydrometria
noun
hydrometry

hydrometrum
hydrometrum
noun
hydrometer

hydrophilus
hydrophilus
adjective
hydrophilic

hydrophobia
hydrophobia
noun
hydrophobia

hydrophobus
hydrophobus
adjective
of or related to hydrophobia

hydrophonum
hydrophonum
noun
hydrophone

hydropinicus
hydropinicus
adjective
mineral-water (as cure)

hydropinotherapia
hydropinotherapia
noun
cure (by mineral water)

hydroplanum
hydroplanum
noun
seaplane

hydrops
hydrops
noun
hydrops

hydroscopium
hydroscopium
noun
hydroscope

hydrosphaera
hydrosphaera
noun
hydrosphere

hydrostaticus
hydrostaticus
adjective
hydrostatic

hydrotherapicus
hydrotherapicus
adjective
hydrotherapy

hydrothermalis
hydrothermalis
adjective
hydrothermal

hypertextus
hypertextus
noun
hypertext

hypnotherapia
hypnotherapia
noun
hypnotherapy

hypotheca
hypotheca
noun
mortgage

hypothecarius
hypothecarius
noun
mortgager

hypsometrum
hypsometrum
noun
altimeter

 
top_lefttop_controlrow1_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right