Definition of ascensor, adscensor
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zgo back
Orthography ID = 2004783
1.
LNS
ascensor, ascensōris
(adscensor, adscensōris)
ascendo
noun (m., 3rd declension)
  1. one that ascends
  2. one that mounts, a rider, charioteer
Abbreviations
ascensor (ads-), ōris, m. id., one that ascends (eccl. Lat.). In gen.: montis Dominici, Hier. in Rufin. 1: caeli, Vulg. Deut. 33, 26.

— Esp., one that mounts a horse, chariot, etc., a rider, charioteer: ut cadat ascensor ejus (equi) retro, Vulg. Gen. 49, 17: ascensor equi, ib. Amos, 2, 15: equum et ascensorem dejecit, ib. Exod. 15, 1; ib Job, 39, 18.

—So absol.: ascensores (sc. equorum), Vulg. 4 Reg. 18, 23; so, asini ascensor, ib. Isa. 21, 7; cameli, ib. ib.' collidam in te currum et ascensorem ejus, ib. Jer. 21, 51. subvertam quadrigam et ascensorem ejus, ib. Agg. 2, 23.
 
top_lefttop_controlrow1_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right