Definition of apostato
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zgo back
Orthography ID = 2003791
1.
LNS
apostatō, apostatāre, -, -
apostato
ἀποστατέω
verb (1st conjugation)
  1. to forsake one's religion, to apostatize
Abbreviations
apostato, āre, v. n., = ἀποστατέω, to forsake one's religion, to apostatize (eccl. Lat.): apostatare a Deo, Vulg. Eccli. 10, 14: apostatare faciunt sapientes, ib. ib. 19, 2; Cypr. Ep. 1, 2.
 
top_lefttop_controlrow1_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right